Chính Sách Bảo Mật

WiKi Thẩm Mỹ cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của độc giả và những người dùng khác sử dụng trang web này (gọi chung là “độc giả”). Wiki Thẩm Mỹ thừa nhận tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với độc giả của mình. Chính sách này đặt ra cơ sở để Wiki Thẩm Mỹ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ độc giả cung cấp cho Wiki Thẩm Mỹ, sẽ được Wiki Thẩm Mỹ xử lý.

Các Nguyên tắc Bảo mật theo Quốc gia

Wiki Thẩm Mỹ có ràng buộc bởi các Nguyên tắc bảo mật Quốc gia Việt Nam được quy định trong luật an ninh mạng của năm 2018

Thông tin Wiki Thẩm Mỹ có thể thu thập từ Khách hàng

Wiki Thẩm Mỹ có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau của độc giả:

a) Thông tin mà độc giả cung cấp bằng cách điền vào biểu mẫu trên các trang web WikiThamMy.com hoặc độc giả đã cung cấp cho chúng tôi qua những kênh thông tin liên hệ mạng xã hội chính thức của tổ chức Wiki Thẩm Mỹ. Wiki Thẩm Mỹ cũng có thể yêu cầu độc giả cung cấp thông tin khi độc giả báo cáo sự cố với các trang web của WiKi Thẩm Mỹ.

b) Nếu độc giả liên hệ với WiKi Thẩm Mỹ, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về thư từ đó;

c) Chi tiết về các giao dịch độc giả thực hiện thông qua các trang web của Wiki Thẩm Mỹ và việc thực hiện các đơn đặt hàng dành cho khách hàng.

d) Thông tin chi tiết về các lượt truy cập của độc giả vào các trang web của Wiki Thẩm Mỹ bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và các dữ liệu liên lạc khác, cho dù điều này được yêu cầu cho mục đích thanh toán riêng của Wiki Thẩm Mỹ hay cách khác và các tài nguyên Khách hàng truy cập.

Địa chỉ IP và cookie

Wiki Thẩm Mỹ có thể thu thập thông tin về máy tính của độc giả, bao gồm, nếu có, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của độc giả để quản trị hệ thống. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của người dùng Wiki Thẩm Mỹ và không xác định bất kỳ cá nhân nào.

Vì lý do tương tự, Wiki Thẩm Mỹ có thể lấy thông tin về mức sử dụng internet chung của Khách hàng bằng cách sử dụng tệp cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của độc giả. Cookie chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính của độc giả. Họ giúp Wiki Thẩm Mỹ cải thiện các trang web của Wiki Thẩm Mỹ và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn. Họ cho phép Wiki Thẩm Mỹ:

a) Để ước tính quy mô đối tượng và hình thức sử dụng của Wiki Thẩm Mỹ;

b) Để lưu trữ thông tin về sở thích của độc giả và do đó cho phép Wiki Thẩm Mỹ tùy chỉnh các trang của Wiki Thẩm Mỹ theo sở thích cá nhân của độc giả;

c) Để tăng tốc độ tìm kiếm của độc giả

d) Để nhận ra độc giả khi độc giả quay lại các trang web của Wiki Thẩm Mỹ.

Độc giả có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của họ, điều này cho phép họ từ chối cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu độc giả chọn cài đặt này, họ có thể không truy cập được vào một số phần nhất định của trang web Wiki Thẩm Mỹ. Trừ khi độc giả đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của họ để họ từ chối cookie, hệ thống của Wiki Thẩm Mỹ sẽ cấp cookie khi độc giả đăng nhập vào trang web của Wiki Thẩm Mỹ.

Nơi Wiki Thẩm Mỹ lưu trữ dữ liệu cá nhân của độc giả

Dữ liệu mà Wiki Thẩm Mỹ thu thập từ độc giả có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài nước Việt Nam. Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài nước Việt Nam, những người làm việc cho Wiki Thẩm Mỹ hoặc cho một trong những nhà cung cấp của Wiki Thẩm Mỹ. Những nhân viên đó có thể tham gia vào việc thực hiện đơn đặt hàng của Khách hàng, xử lý chi tiết thanh toán của Khách hàng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Wiki Thẩm Mỹ sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Khách hàng được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Tất cả thông tin độc giả cung cấp cho Wiki Thẩm Mỹ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của Wiki Thẩm Mỹ. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa. Trường hợp Wiki Thẩm Mỹ đã cấp cho Khách hàng (hoặc nơi Khách hàng đã chọn) một mật khẩu cho phép Khách hàng truy cập vào một số phần nhất định của trang web của Wiki Thẩm Mỹ, Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Wiki Thẩm Mỹ yêu cầu Khách hàng không được chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù Wiki Thẩm Mỹ sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Wiki Thẩm Mỹ không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của Khách hàng được truyền đến trang web của Wiki Thẩm Mỹ; bất kỳ quá trình truyền nào đều do Khách hàng tự chịu rủi ro. Sau khi Wiki Thẩm Mỹ nhận được thông tin của Khách hàng, Wiki Thẩm Mỹ sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép

Sử dụng thông tin

Thông tin sử dụng Wiki Thẩm Mỹ được lưu giữ về Khách hàng theo những cách sau:

a) Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của Wiki Thẩm Mỹ được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho Khách hàng và cho máy tính của Khách hàng;

b) Cung cấp cho Khách hàng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu từ Wiki Thẩm Mỹ hoặc mà Wiki Thẩm Mỹ cảm thấy Khách hàng có thể quan tâm, nơi Khách hàng đã đồng ý được liên hệ cho các mục đích đó;

c) Thực hiện các nghĩa vụ của Wiki Thẩm Mỹ phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Khách hàng và Wiki Thẩm Mỹ

d) Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đối với dịch vụ của Wiki Thẩm Mỹ.

Nếu Khách hàng là khách hàng hiện tại của Wiki Thẩm Mỹ, Wiki Thẩm Mỹ sẽ chỉ liên hệ với Khách hàng bằng phương tiện điện tử (e-mail hoặc SMS) với thông tin về hàng hóa và dịch vụ tương tự như những gì đã được bán trước đó cho Khách hàng. Nếu Khách hàng là khách hàng mới của Wiki Thẩm Mỹ, Wiki Thẩm Mỹ sẽ chỉ liên hệ với Khách hàng bằng phương tiện điện tử nếu Khách hàng đã đồng ý với điều này.

Tiết lộ thông tin của khách hàng

Wiki Thẩm Mỹ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm của Wiki Thẩm Mỹ, có nghĩa là các công ty con của Wiki Thẩm Mỹ, công ty nắm giữ cuối cùng của Wiki Thẩm Mỹ và các công ty con của nó, như được định nghĩa trong luật an ninh mạng 2018.

Wiki Thẩm Mỹ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba:

a) Trong trường hợp Wiki Thẩm Mỹ bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó Wiki Thẩm Mỹ có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;

b) Nếu Wiki Thẩm Mỹ hoặc về cơ bản tất cả tài sản của nó được mua bởi một bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do nó nắm giữ về khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;

c) Nếu Wiki Thẩm Mỹ có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện giao dịch trực tuyến và các thỏa thuận khác của Wiki Thẩm Mỹ; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng của Wiki Thẩm Mỹ, Wiki Thẩm Mỹ hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ một cách an toàn bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến giao dịch cụ thể trong khoảng thời gian bảy năm sau đó chúng tôi có thể hủy thông tin đó.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật của Wiki Thẩm Mỹ Bất kỳ thay đổi nào mà Wiki Thẩm Mỹ có thể thực hiện đối với chính sách bảo mật của Wiki Thẩm Mỹ trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và nếu thích hợp sẽ được thông báo cho Khách hàng qua e-mail.